MINOS?

Minos? Ja, Minos! Als vereniging trachten we Europa op politiek en cultureel vlak dichter bij de student te brengen. Europa is enerzijds het verhaal van integratie in wat men nu de Europese Unie noemt, maar anderzijds is Europa ook een wereldentiteit gekenmerkt door een diversiteit aan cultuur, taal, religie enzovoort. Deze diversiteit trachten we ook weer te geven in het aanbod van gevarieerde activiteiten: debatten, lezingen, uitstappen en studentikoze avonden.

Naast het centrale, Europese objectief van Minos Gent, zijn we nog steeds een studentenvereniging; wat maakt dat we dicht bij u – de student – trachten te staan. Een eerste stap zetten naar een studentenvereniging is nooit eenvoudig, zeker niet wanneer deze niet richtinggebonden is. Toch is het waard deze stap te zetten: je leert nieuwe vrienden kennen, ontdekt nieuwe vaardigheden en bovenal zullen ze – op allerhande mogelijke manieren – je geest verruimen, waarbij kwaliteit primeert boven kwantiteit!

‘Een politieke vereniging’, horen wij U denken. Neen, ‘een vereniging over politiek’. Een klein nuanceverschil weliswaar, maar wel één dat maakt dat iedereen bij ons welkom is. Minos Gent neemt geen stelling in als vereniging, maar biedt een forum aan iedereen die een mening met betrekking Europa heeft. We proberen neutraal te zijn en dus geen stelling in te nemen voor of tegen de Europese Unie, maar discussie omtrent Europese thema’s  te stimuleren. Dat maakt dat we diversiteit hoog in het vaandel dragen. ‘Eenheid in verscheidenheid’, het zegt U beslist wel wat!

Minos … de legende !

In de Griekse mythologie is er het verhaal van de mooie prinses Europa. Zo mooi dat Zeus himself een oogje op haar had laten vallen. Vermomd als een witte stier stapte Zeus op Europa af. Langzaam maar zeker won hij haar vertrouwen, tot ze op zijn rug klom. Toen sprong de witte stier met Europa op zijn rug de zee in en zwom helemaal tot in Kreta. Daar toonde hij haar zijn ware gedaante. En onder een plataan bedreven ze de liefde. Hieruit kwam Minos. Minos, de zoon van Europa.

Wij zijn allen Europa’s kinderen, veroordeeld om samen te leven op dit continent. En net als Minos, die koning zou worden, kunnen we van de nood maar beter een deugd maken en ons continent verheffen tot het beste wat de wereld te bieden heeft.