Praesidium Gent

Het praesidium voor het huidige academiejaar is bekend! Mits Minos Gent in academiejaar 2017-2018 10 jaar bestaat leek het ons gepast ons praesidium wat uit te breiden.

Praeses: Yolan Devriendt
Vice: Maxime Cuypers
Quaestor: Glen De Waele
Politiek: Valentine Delrue
Cultuur: Thieu Pijls, Emmanuel Vermeire
PR: Emma Ydiers, Frodo Droesbeke en Victor Meij
Web: Niels Fieremans

Lustrum: Adriaan Willaert
Tot op één van onze activiteiten in het komende jaar!